Privacy verklaring

Privacy verklaring

Sterk in Anders respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de
bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Sterk in Anders verstrekt uw persoonlijke gegevens,
en meer in het bijzonder uw emailadres, NIET aan derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.